Potřeba vzniku nového vstupu do školy a úpravy zahrady daly vzniknout společnému projektu žáků, učitelů i rodičů. Návrh byl vytvářen kolektivně v modelu ze sochařské hlíny. Vzniklo tak živě utvářené prostředí plné nápadů a tvořivosti.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet. Práce dětí, učitelů a rodičů na modelu školní zahrady byla velmi živá a inspirativní. V současnosti se začíná zahrada realizovat.