Cílem bylo zlepšit a změkčit náladu ve třídách ve stávajích budovách. Šlo o zjemnění charakteru vstupujího světla, které se docílilo zaoblením horní části oken. Pro zaoblení byla použita křivka astroida, která má harmonizační vliv na organismus člověka.

Interiery

Studie

Návrh tvarů oken matřeské školy. Na zaoblených částech rámů oken byly použity křivky astroidy, které jsou vhodné pro tvorbu prostorů pro vzdělávání a výchovu. Tvar této křivky souvisí s tvarem oběžných drah planet. Světlo pronikající takovými okny utváří zdraví podporující síly v interiéru.