Dřevostavba se samonosnými obvodovými stěnami ze slaměných balíků. Vnitřní hrázděné příčky jsou vyzdívané nepálenými cihlami. Projekt dřevěné konstrukce domu je podrobně rozkreslen. Obvodové stěny tvoří staticky nosné sloupky. Jsou vně obvodové stěny. Obvodovou stěnu tvoří samonosné stěny z lisovaných slaměných balíků. Uvažovány jsou hliněné omítky. Hlavním zdrojem tepla bude akumulační elektrický boiler nebo plynový kotel. V domě je navržena jako doplňkový zdroj tepla pec na dřevo.

Studie

Projekt pro stavební povolení/prováděcí projekt