Živé tvary, design a styl vycházejí z principů organické architektury. Zapojení učitelů a rodičů do tvorby návrhu společným modelováním. Design vstupních dveří do mateřské školky.

Tvorba modelu