Cílem projektu „Zdravá nemocnice“ bylo připravit návrhy vedoucí k harmonizaci celkového prostředí a tím napomoci zlepšení procesu léčení. Studie energie krajiny areálu Fakultní nemocnice Motol v Praze je podkladem pro další uvažování o vhodnosti a přiměřenosti lidského chování při plánování úprav v daném místě. V rámci průzkumu pojmenovává úrovně našeho chápání a prožívání prostoru. A to jak ty viditelné, tak ty méně uchopitelné. Cílem je zmapovat, rozpoznat a pojmenovat jemnohmotné vlastnosti daného území a formou studií nabídnout možná řešení. Ve výsledku by se mělo jednat o možnosti při úpravách zeleně, parkových úprav, výtvarných děl, drobných staveb a humanizaci vnitřního i vnějšího prostředí.

Související články