Studie nového pavilonu – altánu v zahradě Motolské nemocnice. Projekt vznikl a základě přání vedení nemocnice, vytvořit zahradní prvky, které by harmonicky doplňovaly venkovní prostory areálu nemocnice a volné zelené palouky okolo budov. Altán je navržen jako meditační prostor uprostřed s vodní fontánou. Tvary, rozměry a proporce všech částí dřevěné stavby vycházejí z tzv. zlatého řezu. Střecha pavilonu tvoří pocitově klenbu nad hlavou. Křivka kterou tato konstrukce má je částí spirály zlatého řezu. Části staveb, které mají tyto proporce a tvary do sebe přitahují regenerující životní energii (vital energy). Tato studie zůstala pro nedostatek finančních prostředků nerealizována. Pokud vás projekt altánu zaujal, hledáme investora. Přáním je realizovat altán, jako posvátné relaxační místo.