Návrh vnitřních úprav jednacího sálu firmy Pražská teplárenská.