Projekt nízkoenergetického rodinného domu ze zdravých přírodních materiálů. Obvodové stěny jsou zděné z tepelněizolačních cihel. Půdorys domu je 8 x 9m. Dům má dřevěnou trámovou konstrukci stropů a podlah, vnitřních příček a střechy. Přirozené geomagnetické pole Země tak může zdravě prostupovat domem. Dům je zateplen 20 cm izolací z minerální vlny. Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené. Veškeré vnitřní omítky jsou hliněné. Dům je přitápěn pecí na dřevo. Koncepce stavby obsahuje principy feng shui.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.