Nízkoenergetická dřevostavba rodinného domu z přírodních stavebních materiálů. Dům bude celý vytápěn pecí a kamny. Stavba bude izolovaná slaměnými balíky. Směrem do interiéru mají obvodové stěny přizdívku z nepálených cihel. Vnitřní příčky jsou hrázděné a také vyzdívané nepálenými cihlami. Uspořádání vnitřních místností vůči světovým stranám a usazení domu do terénu jsou zohlednění podle principů feng shui.

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá rozvoji tvořivosti a vzniku nápadů. Modelováním vznikají měkké zaoblené tvary a architektura se tak stává organicky utvářenou. Model byl vytvářen v měřítku 1:100. Než jsme jej začali dělat, věděli jsme zhruba, kde budou jednotlivé místnosti. V průběhu procesu vzniku modelu se mnohé souvislosti ještě vyjasnily…