Nízkoenergetický dům z přírodních stavebních materiálů. Projekt vznikl na základě společné práce na modelu domu.

Vývoj projektu můžete sledovat na webových stránkách investora https://www.slamakvzahrade.cz/o-projektu

Dřevostavba s obvodovými stěnami a střechou izolovananými slaměnými balíky. V interiérech i z exteriéru jsou hliněné omítky. Vnitřní hrázděné příčky jsou vyzdívané nepálenými cihlami. V domě je jako doplňkový zdroj tepla pec…

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu se členy rodiny. Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu….tato metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Na návzhu se podílely i děti. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Snímek zachycuje okamžiky, kdy jsou vytvářeny domy na sousedních parcelách. Lze si potom dobře uvědomit vhodné umístění vlastního domu.

Model terénu byl vytvořen z kartónové lepenky a ukazuje sklon jižního svahu.

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Vyjádření prvotních náznaků forem, které přišly jako inspirace z duchovního světa do konečků prstů klientů byly dále rozvíjeny společnou prací. Tvořivou činnost doprovázela radostná nálada.

Touto metodou přímo vstupují do utvářené hmoty inspirace a společné myšlenky klienta i architekta. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý ze zúčastněných vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem. Modelování umožňuje velmi svobodné utváření tvarů. Je to cesta k organické architektuře.

Výrobní dokumentace pro CNC

Při zpracování projektové dokumentace jsme spolupracovali s firmou SEMA CZ, která na základě našeho návrhu a 3D modelu rozkreslila a připravila speciální přesná data pro CNC frézu. Na příklad výrobní dokumentace se můžete podívat zde.

Ze stavby

360 „pano“ ze stavby základů