Dřevostavba s obvodovými stěnami izolovanými slaměnými balíky. Vnitřní povrchy stěn budou omítané hliněnými omítkami. Koupelna bude mít umyvadlo a stěny z marockých štuků. Dům bude vytápěn malou pecí.

Studie

Tvorba modelu

Tvorba modelu umožnuje, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…Během modelování vzniká také návaznost mezi jednotlivými částmi stavby. Jejich tvary navazují lépe na sebe.

Na počátku tvorby modelu přicházejí prvotní náznaky forem. Přicházejí jako inspirace z duchovního světa do konečků prstů. V tvůrčím procesu jsou dále rozvíjeny společnou prací architekta a klienta.

Je to způsob práce, kdy inspirace a společné myšlenky klienta a architekta přímo vstupují do utvářené hmoty. Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý ze zúčastněných vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem. Modelování umožňuje svobodné utváření tvarů. Je to cesta k organické architektuře.

Prováděcí projekt

Ze stavby

Časosběrné video ze stavby celodřevěného stropu a střechy.