Studie rekonstrukce a přestavby větší stávající budovy v centru Terezína na školu. Cílem bylo realizovat prostředí s uměleckými a uměleckořemeslnými prvky podporující výchovu dětí. Projekt byl tvořen v úzké spolupráci s učiteli a rodiči waldorfské školy, která do roku 2017 sídlila v několika pronajatých třídách v základní škole v Terezíně a hledala místo pro svoje nové sídlo.

Související články

Studie

Tvorba modelu

Model fasády byl vytvářený společně s učiteli a rodiči dětí školy. Týmovou prací jsme dospěli k celkové shodě jak tvarovat okna, jak vyřešit vstupní dveře a jak se shodnout na celém architektonickém stylu. Společná práce na návrhu pomáhá stmelit názory ve skupině. Trojrozměrný model pomáhá představivosti a rozvoji fantazie. Je pomůckou při utváření tvarů i celkové kompozice a vhodných proporcí. Výsledkem byl pracovní model vstupní fasády. Celkový charakter i detailní tvary se budou dále vyvíjet a upřesňovat. Model vznikl na prvním společném pracovním setkání. Cílem workshopu bylo vyzkoušet si a společně hledat jaký tvarový styl by byl pro budovu waldorfské školy vhodný.