Představení projektu, který vzniká participativním způsobem společně s rodiči a pedagogy školy. Cílem je realizovat prostředí s uměleckými a uměleckořemeslnými prvky podporující výchovu dětí. Na konkrétním pozemku se plánuje mateřská škola, základní škola, střední škola, tělocvična a školní farma. Text o tvorbě architektury škol podporující výchovu dětí si můžete přečíst v tomto článku pro časopis Člověk a výchova.

Článek o přípravě projektu areálu waldorfské školy vyšel 6.2.2017 v Olomouckém deníku.

Více se o projektu dozvíte na webových stránkách http://www.stavimeskolu.cz/

Studie

Tvorba prvního úvodního modelu

Model byl vytvořený společně s dětmi, rodiči a učiteli do reálného architektonického modelu pozemku v měřítku 1:200. Model sloužil později jako podklad pro podrobnější propracování projektu.

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Společnou práci doprovázela radostná nálada a tvořivost. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Touto metodou přímo vstupují inspirace do utvářené hmoty. Při práci s hlínou při modelování vzniká na počátku určitá klidná soustředěná nálada. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý ze zúčastněných vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem díla. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem. Modelování umožňuje velmi svobodné utváření tvarů. Je to cesta k organické architektuře.

Tvorba druhého podrobného modelu

Na základě myšlenek z utváření prvního modelu byl vytvořen druhý podrobnější model. Byl tvořen v úzké spolupráci se zadavatelem a týmem školy. Model je v měřítku 1:100. V areálu je škola, školka, tělocvična, budova dílen, dům správce a malá školní farma.

Z týmové tvorby modelu

Video z tvorby modelu

Projekt pro územní řízení

Ze stavby