Ve spolupráci s pedagogy a rodiči vzniká návrh školní zahrady. Součástí je například řešení okolí jezírka nebo návrh zážitkového prostředí pro rozvoj smyslů.

Tvorba modelu

Model byl vytvořený společně s pedagogy školy.  Později byl použit jako podklad pro podrobnější propracování projektu.

Pedagogové školy vnesli do procesu tvorby to, co chtějí a potřebují děti. V rámci modelu vzniklo několik zón zahrady.

Například herní zóna okolo altánu, kde bude nášlapový pocitový chodník nebo herní okolí jezírka.

Metodou společného modelování vstupují ideje přímo do utvářené hmoty. Jeden tvar plynule navazuje na druhý. Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý ze zúčastněných vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem tvarů a zón zahrady. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem. Modelování umožňuje svobodné utváření tvarů. Je to cesta k organicky utvářenému prostředí.

Návrh doplňků do interiéru

Návrh doplňkového vybavení do interierů stávající školy. Cílem je sjednotit výtvarný styl nábytku v celé škole. Styl vychází z principů organické architektury. Návrhy byly tvořeny společně s pedagogy školy.