Dřevostavba s hrázděnými stěnami izolovanými lisovanými slaměnými balíky. Na jižní straně domu bude skleník pro pěstování zeleniny. V interiérech budou hliněné omítky. Vnitřní hrázděné příčky budou vyzdívané nepálenými cihlami. Uprostřed domu jsou dvě pece pro vytápění. Jedna z pecí bude i s kamny na vaření.

Studie

Tvorba modelu

Model byl vytvořený společně s klienty. Sloužil později jako podklad pro podrobnější propracování projektu.

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Touto metodou společného modelování přichází inspirace přímo do hmoty. Vstupuje skrze prsty a ruce do utvářených tvarů. Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý ze zúčastněných vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem. Modelování umožňuje velmi svobodné utváření tvarů. Je to cesta k organické architektuře.