Živé tvary, design a styl vycházejí z principů organické architektury. Celý projekt byl připravován ve velmi úzké spolupráci s členy rodiny. Aby mohli lépe vyjádřit svojí představu o tvarech dveří a nábytku, zařadil jsem do tvorby návrhu společném modelování. Do tvorby byli zapojeni manželé, i jejich dospělé děti, které tam bydlí. Modelovali jsme model posuvných dveří šatníku a model dveří mezi pokoji. Členové rodiny se v procesu tvorby rozhodli interiéry domu proměnit směrem k organicky tvarovaným formám. Přáli si použít přírodní stavební materiály a masívní dřevo upravené oleji.

Detaily dveří z jasanového dřeva a klik ze švestkového dřeva obsahují tak zvané dvojitě přetočené plochy. Tyto přetočené plochy jsou vidět na hraně rámu dveří pod klikou a na ploše kliky. Tvar kliky byl navržen společně a panem Markem Vodičkou a panem Milanem Černohorským. Výrobce dveří a nábytku byla truhlářská dílna pana Müllera. Výrobce klik je pan Marek Vodička.

Dvojitě přetočené plochy se objevují také na designu hran nábytku. Pracoval jsem s nimi tam, kde na ně uživatel vidí nebo se jich přímo dotýká rukou. Jsou to tvary, které podněcují smysly a mají terapeutický účinek. Základ terapeutických účinků přichází z prožívání duše pozorovatele. Ten vnímá dynamicky se proměňující tvary. V tomto případě spirálově se přetáčející tvary hran nábytku. Právě tato dynamická proměna tvaru způsobuje v duši pozorovatele pohyb. Vyvolává jeho zájem tvar déle pozorovat a sahat si na něj.  Tyto duševní procesy mají terapeutický vliv na celé prožívání a vedou až k dobré tělesné pohodě celého organismu člověka. Jde o to tvarovat naše utvářené okolí živěji a dynamičtěji. Je to cesta k organicky utvářené architektuře a designu.

Interiery

Studie

Tvorba modelu

Video z výroby stolu

Video z výroby dveří

Ze stavby a z dílny při výrobě nábytku