Utváření architektury waldorfských škol (2. část)

Článek pro časopis Člověk a výchova 1/2016, autor Oldřich Hozman

V předminulém čísle časopisu Člověk a výchova jsem v úvodu 1. části článku zdůraznil důležitost působení živě plasticky a umělecky utvářených staveb na výchovu a vzdělávání. V tomto pokračování bych vás rád v první části textu seznámil konkrétněji se základními vlastnostmi živého plastického ztvárňování architektury. S vlastnostmi takového estetického utváření, které vycházejí z duchovědného pohledu na vyvíjejícího se člověka. V druhé části textu se podíváme na to, jak mohou stavby školních budov přispět k výchově při vnímání a zažívání pravdy, krásy a dobra.