Utváření architektury waldorfských škol (1. část)

Článek pro časopis Člověk a výchova 3/2015, autor Oldřich Hozman

Jeden ze základních kamenů výchovy ve waldorfských školách je, aby si žák prožil správné zařazení člověka jako bytosti mezi kvality ducha a země. Jedním z nástrojů prohloubení prožitků je umělecké vyučování a umělecky utvářené stavby a jejich okolí. Jak těmto prožitkům pomáhat při utváření prostředí školy bude obsahem této první části. V úvodu si řekneme, jaké lidské úkony mají souvislost s působením síly záměru stavby. Dále se budu věnovat konkrétním viditelným vlastnostem architektury škol vyjadřujícím vztah k duchu. V další části článku potom popíši, jak v architektuře zažíváme to, co vnímáme jako lidské (na rozdíl od rostlinného nebo zvířecího světa). V závěru bude pojednání o zažívání a působení hmotných zemských kvalit v architektuře škol.