Jemnohmotné síly země

Článek pro časopis Domov 2/2015, autor Vít Straňák

Jaký je recept? Máme se v duchu exaktních věd tvářit, že něco neexistuje? „Ve svých projektech se zaměřuji na rozví jení pozitivních nálad,“ zní recept Oldřicha Hozmana. „Vypozoroval jsem, že pokud je člověk pozitivně naladěn, geopatogenní zóny na něj nepůsobí.“ Pozitivní nálady se architekt snaží v projektech rozvíjet například tím, že používá metodu kolektivní tvorby nebo různé umělecké metody, které podporují seberealizaci a vnitřní sebevyjádření člověka. Snaží se umožnit všem spolupracujícím osobám, aby nalezly samy sebe a dokázaly se umělecky vyjádřit. „Lidé jsou pak hluboce spokojeni a naplněni. Mají radost z tvorby. A z toho, že do projektu byla zapracována jejich přání. Jsou posilněni ve svém Já, stávají se zdravějšími a spodní voda na ně nemá vliv.“