Společná tvorba modelu školní zahrady za účasti rodičů a pedagogů. Cílem je vytvoření tajuplné zahrady plné herních zákoutí. V rámci školního dvora vznikne také prostor pro školní výuku. Na dvoře je malý altánek zakrývající studnu, který bude rekonstruován.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. V tomto případě to byli učitelé a rodiče.

Na základě rozvahy o tom co by na dvoře mohlo být jsme začali vytvářet model zahrady. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle.

Každý z účastníků společné tvorby vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. Při práci s plastelínou při modelování vzniká současně určitá klidná soustředěná nálada. Pomáhá to dobře vyciťovat souvislosti a navazovat na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem zahrady. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Ze stavby