Celostní architektura

18-3-2006

Přednáška, Veletrh Bio styl a Esoterika, Výstaviště Praha – Holešovice, Průmyslový palác, Praha 7, program přednášky a podtitul: Obytný prostor v řádu přírody. Obsah přednášky: Umění harmonického plánování. Energie krajiny, tvořivost, svobodná vůle a bytost člověka při navrhování staveb. Význam sakrální geometrie v architektuře. Základní principy feng shui. Živé stavby, vliv zemského podloží, ekologické stavby a  zdravé stavební materiály.