Co znamená celostní pohled na ekologické vlastnosti architektury?

Termín: 16. 3. 2011

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana

Místo: Šmidingerova knihovna Strakonice.

Je navrhování zdravých staveb a zdravých konstrukcí pouze z pohledu fyzické úrovně dostatečné? Jaký přístup mohu k přírodním stavebním materiálům zaujmout z celostního pohledu? Příklady konstrukcí a materiálů. Jak lze vnímat nízkoenergetické domy z celostního pohledu? Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné pro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Jak stavby ovlivňují sociální a morální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o náš obytný prostor.

Letáček je ke stažení

Začátek přednášky byl od 18 hodin. Místo konání: Čajovna Inspirace, Na Ohradě 31, 386 01 Strakonice, email: , tel: +420 773 960 737, email: