Ekologická architektura

v Městské knihovně v Praze

4-11-2013

23-11-2013

Cyklus přednášek ak. arch. Oldřicha Hozmana rozšiřující pohled na ekologii staveb. Přednášky byly doplněny promítáním a příklady z průběhu výstavby ekologických staveb.

4. 11. 2013, 19-21h
Prohloubení ekologické architektury o duchovní rozměr. Oslavy a rituály v průběhu staveb. Důležitost jasného záměru pro zdárný průběh díla. Význam uměleckého řemesla v architektuře pro dnešek.

11. 11. 2013, 19-21h
Rozšíření ekologické architektury z hlediska estetiky. Vliv harmonických rozměrů a zlatý řez. Spolupráce s elementárními bytostmi. Působení barev, povrchů a materiálů na duši člověka.

25. 11. 2013, 19-21h
Ekologická architektura a lidské zdraví. Jak může ovlivňovat stavba naše životní síly. Rytmus, členění, tvary a zdravé stavební materiály. Základní principy feng shui. Ekologie a úspora energií ve stavbách.

23. 11.2013, 10-16h celodenní seminář
Ekologická architektura. Prohloubení ekologické architektury o duchovní rozměr. Oslavy a rituály v průběhu staveb. Důležitost jasného záměru pro zdárný průběh díla. Význam uměleckého řemesla v architektuře pro dnešek. Rozšíření ekologické architektury z hlediska estetiky. Vliv harmonických rozměrů a zlatý řez. Spolupráce s elementárními bytostmi. Působení barev, povrchů a materiálů na duši člověka. Ekologická architektura a lidské zdraví. Jak může ovlivňovat stavba naše životní síly. Rytmus, členění, tvary a zdravé stavební materiály. Základní principy feng shui. Ekologie a úspora energií ve stavbách.

Během celodenního semináře byly zopakována témata tří večerních přednášek. Seminář obsahoval praktická cvičení.

Po skončení semináře byla od 16 do 17.30 vycházka do okolí v centru Prahy zaměřená tématicky k probíranému obsahu semináře. Na procházku mohli přijít i ti, kteří se neučastnili celodenního semináře. Od 17.30 bude zajištěna prohlídka Domu osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6 v Praze 1. Bylo možné si prohlédnout ekologické materiály použité při rekonstrukci domu.

Přednášky se konaly v pondělí od 19 hod. do 21 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 35,- Kč
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Seminář se bude konat v sobotu od 10 do 16 hod. v klubovně nebo malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 240,- Kč

pozvánka Městské knihovny na přednášky je ke stažení zde (pdf 147 kB)

pozvánka Městské knihovny na sobotní seminář 23.11. je ke stažení zde (pdf 122 kB)