A low-energy family house in Chrustenice contains principles of geomancy and feng shui. The main building and also the annex with a toilet and a boiler room have energy-saving compact shape. Proportions of the floor plans and construction heights of the house are based on the sacred geometry of the square and the circle. The location and function of the rooms in the house relate with the movement of the sun across the sky. On the southern and western side, the living rooms are located. On the northern and western sides, there are technical and support areas. The disposition arrangement uses the so called passive solar gains. There is a combined tiled oven with stove located in the centre of the house. The interior heat is accumulated during the cold seasons in the dividing walls built of non-fired bricks and inside clay plaster.

Related articles

Dokončená stavba

Interiery

Studie

Geomantie a tvorba prostředí

Na začátku stavby jsme společně s majiteli oslavili položení základního kamene stavby. Je to tradiční způsob jak navázat spolupráci s elemtárními bytostmi místa. Je to oslavný rituál, jak být v souladu s jemnými energiemi tzv. vědomí místa (duše místa). Každý člověk vytváří svým jednáním a novými záměry nové vztahy s elementárními bytostmi. Položení základního kamene je akt, kdy se majitelé spojují s nápomocnými bytostmi, které jim budou v životě v tomto domě pomáhat.  Rituál položení základního kamene jsme slavili společně s dětmi a příbuznými majitelů. Základní kámen je uložen hluboko pod podlahou domu. Během jeho pokládání byl symbolicky zasypán zemí, pokropen vodou, ovoněn dýmem vonné tyčinky a osvícen plamenem svíčky. Zazněly oslavné verše pro místo a poděkování všem bytostem spojených s místem. Od dokončení domu již uběhlo několik let. Dodnes jsou majitelé šťastní a v domě se jim dobře bydlí.

Ze stavby