Holistická architektura

11-1-2010

22-3-2010

Přednáška v malém sále městské knihovny v Praze

Cyklus přednášek v Městské knihovně v Praze

Přednášky přiblíží posluchačům témata celostního pohledu na prostředí a ekologickou architekturu. Jsou vhodné pro všechny, kteří uvažují o realizaci nových staveb v harmonii s přírodou. Program je doplněn promítáním s ukázkami realizovaných staveb a příkladů
k tématům seminářů.

11.1.2010 – Řád přírody a architektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny a člověka. Soulad staveb a prostředí. Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a  fyzickou úrovní krajiny. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru a člověka v architektuře. Důležitost spojení s podstatou zadání stavby. Komunikace s geniem loci místa. Geomantie –  nauka o vyciťování sil země. Ukázky nových staveb
v harmonii s naším okolím. (tato přednáška již proběhla)

25.1.2010 – Krása rozměrů v architektuře. Význam záměru pro tvorbu. Harmonické poměry  a zlatý řez. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Měrné jednotky starých Slovanů. Jak pomáhá emocionální prožívání krásna člověku a přírodě. Symbolika tvarů, barev a zvuků okolo nás. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Tvořivé elementární síly a architektura. Zlepšení našeho bydlení kultivací láskyplnosti ve vztahu k  místu. Rozvoj záměru a tvořivost.

1.2.2010 – Jak vybírat vhodný pozemek. Síla místa a životní energie v krajině. Jak hledat místo k bydlení. Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii prostředí
a její vlastnosti. Vlivy zemských a kosmických sil na dlouhodobý pobyt člověka. Význam proměn životních sil v rytmu roku ve vztahu k bydlení. Pozitivní význam rituálů při zakládání staveb.

22.3.2010  – Ekologické stavby, holistická architektura, vnímavost k životnímu prostředí. Navrhování zdravých staveb celostním způsobem. Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Úsporné domy a ekologické vytápění. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Ekologické a nízkoenergetické domy. Role přítomnosti proudu živé tvořivosti v projektování a plánování staveb. Jak stavby ovlivňují sociální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o materiály a prostor, který obýváme.

Přednáší akad. arch. Oldřich Hozman

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 20.30 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1.

Cena vstupenky: 35,- Kč

Celodenní seminář dne 20.3. 2010

Celodenní seminář shrnující témata dvou lednových, únorové a březnové přednášky. Seminář je zaměřen na praktické ukázky a procvičení vnímání jemných vlastností prostoru.

Souvislosti mezi naším vnímáním a duševně duchovní, emocionální, vitální a fyzickou úrovní krajiny. Praktické cvičení při rozvíjení vnímání těchto vlastností krajiny. Harmonické rozměry a zlatý řez. Posvátná geometrie v architektuře a v urbanismu. Jak vybírat vhodný pozemek. Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii prostředí a její vlastnosti. Ekologické a  nízkoenergetické stavby Přírodní stavební materiály a příklady konstrukcí. Úsporné domy a ekologické vytápění. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Jednoduchá tělesná cvičení pro zažití jemných vlastností prostoru.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1.

Od 17 do 19 hodin bude v rámci semináře zařazena vycházka na místa, která mají vztah
k  tématům přednášky.

Cena vstupenky: 240,- Kč

Informace na tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna: 222 113 425, 222 113 377

Letáček ke stažení