Kongres o stavební biologii a geomantii v Bratislavě, Genius Loci a Tempori

19-6-2010

20-6-2010

v rámci konference se uskutečnila přednáška arch. Hozmana o celostní architektuře (dne 19.6. od 17 do 19 hodin).

Podrobnosti na www.archea.sk (kongres se bude konat každoročně).

letáček ve formátu PDF