Kongres o stavební biologii a geomantii v Bratislavě, Genius Loci a Tempori

Termín: 19-6-2010 až 20-6-2010

V rámci konference se uskutečnila přednáška arch. Hozmana o celostní architektuře (dne 19.6. od 17 do 19 hodin).

letáček ve formátu PDF