Mezinárodní konference Zdravé domy 2012

23-5-2012

24-5-2012

pořádá FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

která se koná v Brně na Fakultě architektury VUT Brno .

Konferenční příspěvek ak.arch.Oldřicha Hozmana na téma Utváření zdravého prostředí a staveb z celostního pohledu bude na programu konference ve čtvrtek 24.5. od 11:00 do 11:20h.

Sdružení hliněného stavitelství www.hlina.info pořádá jako doprovodný program večerní seminář ak. arch. Oldřicha Hozmana ve středu 23.5. od 19:00 – 21:00 na téma Prohloubení principů celostního utváření prostředí. Ekologické materiály, zdraví a estetika staveb. Význam tvořivosti pro lidské zdraví. Ukázky projektů s vyjádřením lidského Já v procesu tvorby.

Letáček na večerní seminář je ke stažení zde. Program konference ke stažení zde. Pozvánka na konferenci je ke stažení zde.