Organická architektura a terapeutické působení prostředí

7-5-2016

Praha

Přednáška akad. arch. Oldřicha Hozmana se uskuteční 7.5. 2016 od 10 hodin v Praze v prostorech Anthroposofické společnosti, Hošťálkova 392/1D, Praha 6. Koná se v rámci "Kurzu živého přednášení", přednáška je otevřená veřejnosti. Podrobnosti o místě konání a o přednáškách dalších účastníků najdete zde: http://www.kurzzivehoprednaseni.cz/

Obsah přednášky:

Co můžeme vnímat pod pojmem organická architektura. Její historický vývoj a prvky, které mají terapeutické působení.

Jak vytvářet návrhy prostředí, které působí terapeuticky. Popis příkladů utváření prostředí pro vzdělávání. Jak pomáhá výchově dítěte kulturně a umělecky utvářené prostředí. Jaký význam má pro dítě přírodní, člověkem neutvářené prostředí. Jaký vliv má utvářené prostředí na pozdější rozvoj představování, cítění achtění. Co rozvíjí vutvářeném prostředí síly vůle. Jaké tvary a barvy působí vutvářeném prostředí na duševní život dítěte.

Význam umělecké práce sdětmi při utváření prostředí. Rozdíly mezi uměleckou prací dospělého člověka auměleckou prací dítěte. Metody práce při navrhování herního avýukového prostředí. Jak vytvořit náladu vtvořivém procesu, kdy do práce jednotlivce nebo kolektivu vstupují síly inspirace, intuice aimaginace. Probouzení vyšších smyslů člověka při vnímání prostředí. Prohlubování komunikace s druhým člověkem v procesech navrhování prostředí a architektury. Budování základů zdraví.