Oživená krajina a vývoj lidského vědomí, vliv prostředí na zdravý vývoj dítěte, organická architektura

25-3-2015

od 17 do 20 hodin

Centrum ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce

doprovodný program výstavy Aenigma v Olomouci

Přednášející: akad. arch. Oldřich Hozman

Z obsahu přednášky: Cesta k organickému utváření prostředí. Jaký je historický vztah člověka ke krajině? Jak souvisí vývoj architektury a dějinný vývoj lidského myšlení? Vztah forem odpovídajícím vědomí člověka v historii lidstva. Charakter staveb pro zdravý vývoj současného člověka. Působení architektury na vývoj dítěte v dětském věku. Pravda, krása a dobro v architektuře. Organické a celostní pojetí architektury.

Přednáška se konná vrámci festivalu „Ekologické Dny Olomouc 2015“ a je doprovodným programem výstavy AENIGMA / ANTHROPOSOFICKÉ UMĚNÍ (19. 3. – 2. 8. 2015 Muzeum umění Olomouc / Trojlodí). Přednáška tématicky navazuje na potřeby vznikající „Lesní školky Sluněnka“ vlokalitě Olomouc – Slavonín, (nezisková organizace „Setkání – já a ty, z.s., Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc).

Pořadatel přednášky je: Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou, www.slunakov.cz

Letáček je ke stažení zde (jpg 3,8 MB)

Pozvánka a doprovodný program výstavy Aenigma (pdf 2,52 MB)