Podzimní cyklus přednášek ak.arch. Oldřicha Hozmana s názvem Celostní architektura

v Městské knihovně v Praze

22-10-2012

12-11-2012

V termínech 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. a celodenní seminář zahrnující všechny čtyři přednášky dude v sobotu 3.11.2012.

Cílem přednášek je přiblížit posluchačům ekologické řešení staveb rozšířené o pojem celostní architektura. Jak mohou stavby odrážet naše duchovní, duševní, vitální afyzické potřeby? Jak můžeme prohloubit tvorbu prostředí zcelostního pohledu na zdraví? Cyklus přednášek na sebe tématicky navazuje.

22.10.2012 – Duchovní vlastnosti architektury

Řád přírody aarchitektura. Víceúrovňové vlastnosti krajiny ačlověka. Souvislosti mezi naším vnímáním a duchovní, duševní, vitální afyzickou úrovní architektury. Praktické příklady práce s jemnými vlastnostmi prostoru v architektuře. Jaký význam mají různé oslavy ve vztahu ke stavbám? Důležitost našeho vnitřního spojení snaším osobním životním cílem pro podstatu zadání stavby. Jak navázat vztah s geniem loci místa? Geomantie – nauka o vyciťování sil Země. Ukázky nových staveb vharmonii s naším okolím.

29.10.2012 – Duševní kvality v architektuře

Jak pomáhá naší duši prožívání krásna v prostředí? Harmonické rozměry a zlatý řez v architektuře. Význam gest a výrazový jazyk architektury. Jak působí stylotvorné prvky a styl pro prožívání prostředí. Posvátná geometrie při navrhování staveb a v urbanismu. Lidské smysly asymbolika tvarů, barev azvuků okolo nás. Jak můžeme spolupracovat stvořivými elementárními silami přírody v architektuře. Význam jasnosti záměru pro rozvoj tvořivosti a pro zdárné dokončení staveb.

5.11.2012 – Životní síly v krajině, architektuře a člověku

Jak vybírat vhodný pozemek? Co je to vitální životní síla místa aživotní energie v krajině? Význam tvaru terénu a okolí pro životní energii v domě. Základní principy a inspirace feng shui při  navrhování staveb. Jak lze chápat životní energii ve feng shui a v jiných celostních naukách o tvorbě prostředí. Co jsou to utvářející a odbourávající éterné síly? Jak snimi můžeme pracovat při vytváření zdravé architektury. Jak správně utvářet prostorové uspořádání místností v domě ve vztahu k rytmu dne a roku.

12.11.2012 – Celostní pohled na ekologickou architekturu?

Je navrhování zdravých staveb a zdravých konstrukcí pouze z pohledu fyzické úrovně dostatečné? Jaký přístup mohu k přírodním stavebním materiálům zaujmout z celostního pohledu? Příklady konstrukcí a materiálů. Jak lze vnímat nízkoenergetické domy z celostního pohledu? Úsporné domy a ekologické vytápění vhodné pro lidskou fyziologii. Principy baubiologie – vědy o zdravých stavbách. Vliv a zmenšení elektrosmogu. Přizpůsobení staveb geopatogenním zónám. Jak stavby ovlivňují sociální a morální vztahy. Význam duchovní péče a vědomé pozornosti o náš obytný prostor.

Přednášky se konají v pondělí od 19 hod. do 21 hod. v malém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 35,- Kč
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

3.11.2012 – Celodenní seminář Celostní architektura

Cílem semináře je prohloubení tvorby prostředí z celostního pohledu na zdraví.

Celodenní seminář shrnuje témata dvou říjnových a dvou listopadových přednášek. Přiblížíme si souvislosti mezi naším vnímáním a duševně – duchovními, citovými, vitálními a fyzickými kvalitami architektury. Součástí semináře budou praktická cvičení pro rozvíjení vnímání těchto jemných vlastností prostředí. Obsahem celodenního semináře je probrat témata čtyř večerních přednášek.

Po ukončení semináře bude od 17 do 19 hodin navazovat vycházka do blízkého okolí v centru Prahy. Podíváme se na místa, která mají vztah k tématům přednášky. Od 19 do 20 hodin navštívíme zrekonstruovaný Dům osobního rozvoje Maitrea v Týnské uličce 6. Dozvíte se o celostních principech výstavby domu. Následně bude možné zůstat na besedu k tématům semináře v tamní restauraci. Na procházku po centru Prahy mohou přijít i ti, co se celodenního semináře neúčastnili. Sraz dude v 17 hodin před budovou Městské knihovny.

Seminář se koná v sobotu od 10 do 17 hod. v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 240,- Kč
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

letáček je ke stažení zde

pozvánka Městské knihovny na přednášky je ke stažení zde