Přednášky o architektuře a ekologii – harmonickém bydlení současnosti

7-10-2003

4-11-2003

Pořádá: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 v klubovně MKP.
Cyklus přednášek o nízkoenergetických domech jejichž smyslem je informovat zájemce o nejnovějších trendech ekologických staveb a seznámit posluchače s možnostmi harmonického bydlení. Úterý od 17.00 do 18.30 hod.

7. 10. 2003: Úsporné domy a přizpůsobení stavby geopatogenním zónám.
Představení projektu nízkoenergetického slunečního rodinného domku s  vysvětlením principů úsporného topení a řízeného větrání.Vysvětlení vlivů vlastností geologického podloží na lidské zdraví a ukázky přizpůsobení staveb různým typům vyzařování nad zemským povrchem.

14. 10. 2003: Feng shui a umístění domů ve vztahu ke světovým stranám.
Hlavní principy feng shui v projektech bytu, domu a zahrady. Zásady pro nalezení vhodného místa pro dům. Význam Slunce a rytmů přírody ve vztahu k  architektuře. Vliv pohybu Slunce na návrh domu.

21. 10. 2003: Harmonické tvary, pohyb člověka, proporce a  rytmus v architektuře.
Geometrická harmonie, vhodné tvary a rozměry budov. Princip vyváženého rozměru zlatého řezu a sakrální geometrie. Vlastnosti pohybů přírodních sil a proporce domů.

4. 11. 2003: Poznávání vlastností energie krajiny ve vztahu k člověku a bydlení.
Vliv cyklických rytmů přírody na projevy života a tvorbu lidských obydlí. Vysvětlení víceúrovňových vlastností prostředí. Ukázky a rozbor fyzických, vitálních, citových a duševně-duchovních kvalit krajiny. Přirovnání vlastností prostoru k úrovním lidské bytosti.