Přednášky o celostní architektuře v Městské knihovně v Praze

6-5-2014

20-5-2014

Praha

Cyklus přednášek ak. arch. Oldřicha Hozmana rozšiřující pohled na ekologii staveb. Přednášky budou doplněny promítáním a příklady z průběhu výstavby ekologických staveb.

6.5.2014

Organická architektura

a principy celostního utváření prostředí.

Prohloubení architektury o duchovní rozměr. Oslavy a rituály v průběhu staveb. Důležitost jasného záměru pro zdárný průběh díla. Význam uměleckého řemesla v  architektuře pro dnešek.

 

13.5.2014

Nízkoenergetické stavby

a zdravé stavební materiály.

Ekologická architektura a lidské zdraví. Jak může ovlivňovat stavba naše životní síly.. Základní principy feng shui. Přírodní a zdravé stavební materiály. Ekologie a úspora energií ve stavbách.

 

20.5.2014

Ekologické stavby

a vliv estetiky na vnímání architektury.

Rozšíření ekologické architektury z hlediska estetiky a působení na zdraví člověka. Vliv harmonických rozměrů a zlatý řez. Spolupráce s  elementárními bytostmi. Působení tvarů, barev, povrchů a materiálů na duši člověka.

Semináře se budou konat v úterý vždy od 18 hod. do 19.30 hod. v malé klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám 1, Praha 1. Cena vstupenky: 40,- Kč
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Leták Městské knihovny je ke stažení zde (pdf 684 kB).