Přednášky o celostním pojetí architektury v Městské knihovně v Praze

9-3-2015

23-3-2015

Cyklus přednášek akad. arch. Oldřicha Hozmana ARCHITEKTURA A VÝVOJ LIDSKÉHO VĚDOMÍ rozšiřující pohled na ekologii staveb. Přednášky byly doplněny příklady realizovaných staveb a interiérů.

9.3. 2015 – CESTA K ORGANICKÉMU UTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ

Historický vývoj sakrální architektury a dějinný vývoj lidského myšlení. Pojetí tvarů odpovídajícím vědomí člověka v historii lidstva. Charakter staveb pro zdravý vývoj současného člověka. Představeny budou domy z přírodních stavebních materiálů.

23.3. 2015CESTA K ŽIVÉMU UTVÁŘENÍ LIDSKÉHO PROSTŘEDÍ

Participativní projektovaní, význam účasti zadavatele na tvorbě koncepce i umělecké části staveb. Životní síly a zdravý rozvoj Já člověka dnešní doby. Základní principy Feng Shui v architektuře. Představeny budou projekty a díla vznikla ze společné umělecké práce ve skupinách. Ukázány budou ekologické stavební materiály a postupy.

Letáček Městské knihovny je ke stažení zde (pdf 601 kB).

Přednášky se konaly vždy v pondělí od 18 do 19.30 hod v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 50 Kč. Informace: 257 532 908, 257 532 013, pokladna: 222 113 425, 222 113 377, rezervace: www.mlp.cz