Působení forem na člověka, stavba I. goetheana, charakteristické rysy architektury waldorfských škol

21-11-2015

Praha

PŘEDNÁŠKA OLDŘICH HOZMANA

Přednesena v rámi waldorfského vzdělávacího semináře www.waldorf.zuzak.com

model I. Goetheana, autor modelu arch. Baravalle