Seminár utvárania záhrady a rekonštrukcie škôlky

12-7-2015

13-7-2015

Senec, Slovensko

V Detskom klube Jazierko na Oravskej 22 v Senci

od 8.30 do 19h

lektor: Oldřich Hozman

Seminár sa koná v rámci zámeru „vybudovania záhrady a rekonštrukcie škôlky“. Výsledkom seminára bude základná architektonická štúdia škôlky ale i reálne úpravy škôlky. Našou snahou je nájsťcelostný, organický pohl‘ad na architektúru, záhradu a utváranie škôlky. A to vo vzt’ahu k det‘om ale i celej spoločnosti, z ktorého budú vychádzat‘ť praktické kroky k utváraniu škôlky. Povedie nás architekt Oldřich Hozman a stretneme sa tak napríklad s témami: „živá záhrada, elementárne bytosti, vhodné tvary okien, akustika, farby, goetheanistické tvary nábytku, lazúrovanie, waldorfská pedagogika, sociálna trojčlennost‘ v ekonomike a práve, ekológia, stavebné materiály, vhodný dizajn pre deti v škôlkach …“
Cena seminára 12.7. 30 € (dohoda možná), cena seminára 13.7. 10 € (dohoda možná), stravovanie: individuálne, ubytovanie: individuálne, po dohode možnost‘ť nocl‘ahu v škôlke vo vlastnom spacáku a karimatke, prihlásenie sa na: Ulka Belianska, , tel.: +421 907 286 684

letáček ve formátu pdf (57 kB) je ke stažení zde.