Tvořme dům svých snů

Termín: 17.2.2011

Tvořivou dílnu na výstavě Play v budově výstavní Galerie Mánes v Praze: setkání, na kterém jsme svýma rukama tvořili domy. Modelovali jsme stavby ze sochařské hlíny. Řekli jsme si, co působí na zdraví člověka a na prožitek krásy v architektuře. Účastníci se seznámili s metodou jak rozvíjet svojí fantazii v oblasti architektury. Cílem naší práce bylo zažít živý proud inspirace v tvorbě. Během tvoření se sochařskou hlínou si účastníci vyzkoušeli také svůj smysl pro myšlenky druhého člověka. Podrobné informace pořadatele najdete zde.

Seminář se konal od 16 do 20 hodin. Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1