Utvářející síla slova

11-10-2013

13-10-2013

seminář pod vedením Jörga Schrödera. Přihlášky a informace: Kateřina Králíková, 777033124,

pátek 17:00 – neděle 17:00, cena semináře 2.500 Kč, Camphill České Kopisty, České Kopisty 6, 412 01 Litoměřice, www.camphill.cz