Výstava o  výzkumu vody

Tábor

6-5-2014

30-5-2014

Putovní výstava VODA – UČME SE JÍ ROZUMĚT bude po několika letech opět přístupna veřejnosti: bude se konat od 6. do 30. května 2014 v Táboře, v Galerii 140 (ulice Koželužská č. 140, blízko hlavního Žižkova náměstí v centru města).
Výstava se snaží veřejnosti představit čtyřicetiletý výzkum vody anthroposofického německého Ústavu pro výzkum proudění ( Institut für Strömungswissenschaften) v Herrischriedu nedaleko Basileje. Výstava na 23 obrazových panelech ukazuje vztah mezi kvalitou vody a tím, jak voda proudí a jaký má vztah k živé i neživé přírodě. Ukazuje podrobně rovněž originální metodu, jak pohyblivost (proudivost) vody zkoumat – metodu kapkového obrazu. Vstup zdarma. Ve středu 28. května ve 14 hodin proběhne komentovaná prohlídka s MUDr. Františkem Kožíškem CSc.

Více informací v časopisu NTR na str. 11.