Výstavní expozice Sensorium dvanácti smyslů člověka

3-5-2012

31-5-2012

  • Výstavní expozice Sensorium dvanácti smyslů člověka na výstavě Uměním ke svobodě v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Vernisáž se uskuteční 3.5. 2012 od 18 hodin. Expozice je doplněna pracemi vzniklých ze spolupráce s dětmi z dětských domovů.
  • Výstavu nazvanou Uměním ke svobodě, pořádá občanské sdružení Audabiac v Domě U Kamenného zvonu v Praze. Výstava se uskuteční od 4. do 31. 5. 2012. Veřejnosti na ní budou představeny výsledky umělecké práce dětí z dětských domovů v tvůrčích dílnách, které pro ně každoročně organizuje společnost Audabiac, i další aktivity sdružení, včetně interaktivních výstav ORBIS PICTUS aneb…
  • Sensorium návštěvníky uvádí do tématu dvanácti smyslů člověka a zpřístupňuje jim celostní pohled na lidskou bytost. Průvodcem touto problematikou se návštěvníkům může stát kvalifikovaný kustod, který bude u Sensoria přítomen. Objekt byl inspirován naukou o dvanácti smyslech Rudolfa Steinera, zakladatele anthroposofie, a dílem Pansofia J. A. Komenského. Bylo to právě dílo obou filosofů a pedagogů, které inspirovalo Jiřího a Radanu Waldovi k vytvoření projektu Uměním ke svobodě. Ten se zaměřuje na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností, neboť jednou z nejdůležitějších schopností, již může dospělý člověk mít, je právě tvůrčí fantazie. Životní cesta člověka bez fantazie je dána směrem, který určují jiní a takový člověk je nesvobodný. Pro děti z dětských domovů, a nejen pro ně, je výchova ke svobodě tedy tou nejlepší ochranou před závislostmi všeho druhu. Více o dvanácti smyslech a seminářích na toto téma najdete zde.

Pozvánka na vernisáž je ke stažení zde. Pozvánka na výstavu je ke stažení zde.