Výtvarná letní dílna

1-8-2011

7-8-2011

s malířkou Evou Vejražkovou

LETNÍ VÝTVARNÝ KURZ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Agentura pro rozvoj Broumovska pořádá v letních měsících týdenní výtvarnou dílnu, vedoucí k hlubokému prožitku barvy. Při samém malířském procesu budete „oživovat“ barvu a tak si posilovat své životní a duševní síly. Během semináře se naučíte poznávat fenomén barvy vycházející z Goethovy Nauky o barvách v technikách akvarelu: do mokrého podkladu, polosuchého i vrstveného akvarelu. Skici a motivy můžete zachycovat suchým pastelem a přírodním uhlem. Do barevného světa integrujete černou a bílou, reprezentující prasíly – světlo a temnotu. Zažijete, jak barva sama je nositelkou tvaru, vytváří formu a rozvinete si tak cit pro barevnou perspektivu. Kurz je určen nejen pro budoucí a současné studenty škol, ale i zájemce s pozitivním vztahem k výtvarné tvorbě. Týdenní kurz bude zakončen vernisáží výstavy prací ve veřejně přístupných výtvarných prostorech.

Kontaktní osoba: Kateřina Martincová / 734 570 141/

letáček v PDF