Zahrada v rytmu přírody

9-3-2012

10-3-2012

v Lednici na Moravě pod vedením ak.arch. Oldřicha Hozmana.
Zajímá vás jak navázat vnitřní duševní vztah s místem? Jak tvořit citlivě ve vztahu k místu? Jak vnímat prostor celostním způsobem, to jest na všech úrovních: duchovní, duševní, na úrovni životních sil a na fyzické úrovni? Jaké síly se vyskytují v krajině a jak můžeme jejich působení harmonicky začlenit do návrhů zahrady a krajiny?

Program:
pátek 9. 3. , 17:00 – 20:00
Ú vodní přednáška o celostním pojetí tvorby. Dozvíte se zde o celostní architektuře, organické architektuře, o víceúrovňových vlastnostech místa i o tom, jak může prostředí ovlivňovat duši člověka.

Sobota 10.3. 9:00 – 19:00
Praktická část, kde si zkusíme navrhnout konkré tní zahradu na základě nálady místa. Ponoříme se do přímé ho proudu živé tvořivosti. Vytvoříme model prostoru prostřednictvím modelování ze sochařské hlíny. Přímo do hmoty tak vyjádříme výraz představ a pocitů o budoucím prostoru. Tím, že se tvůrci ve skupině naladí na společné dílo a na dané zadání stavby a že naslouchají jeden druhé mu – vyrůstá postupně objektivní a při tom ojedinělý model prostoru. Na tento workshop bude na podzim navazovat seminář v rámci které ho budeme tvořit konkré tní zahradu.

Cena workshopu: 1000 Kč pracující, 500 Kč studenti (cena nezahrnuje ubytování a stravu) Přihlášky: do 20. února na email: nebo 608 889 971. Počet účastníků omezen!

Letáček je ke stažení zde.