Základy modelování organických forem

27-8-2014

31-8-2014

Čtyřdenní seminář s Janou Koen v Nové Vsi nad Popelkou

Seminář modelování základních tvarů organické přírody je určený pro zájemce o živé tvarování tvarů. Je vhodný pro architekty, učitele výtvarné výchovy
a řemesel, umělecké terapeuty, studenty uměleckých a waldorfských škol, studenty
eurytmie, studenty architektonických škol a designu a dalších zájemců. Základem kurzu je tak zvaná "Metamorfóza" – vývojová řada základních goetheanistických tvarů
v modelování. Seminář
je založen na vnitřní cestě poznání a rozvíjení schopností vlastního školení.
Během semináře budeme mít možnost v sobě odhalit za pomoci modelování s hlínou
vnitřní smysl pro plasticitu a živé tvary. Po celou dobu našeho společného
poznávání světa tvarů nás budou provázet čtyři základní principy modelování
organických tvarů:
plná koule, dutá koule, plocha a dvojitě prohnutá
plocha.

Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat
v jasnou, organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou
a dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí
být patrná v celém sochařském díle. Právě modelováním oživí člověk svoji vnitřní
pulzující sílu. Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle k činům.
Výsledkem této osobní vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo. Kurz poskytne
základy porozumění organickým formám pro další tvorbu. A to jak pro oblasti architektury, tak i pro práci sochařskou, tesařskou, truhlářskou nebo řezbářskou.

Místo konání: Sociálne terapeutické centrum Tabor, Nová Ves nad Popelkou 57,
512 71 . Bližší informace a prihlášky: Marek Vodička, ,
(+420) 6085 355 071 . Letáček a doprovodný text organizátora je ke stažení zde (jpg 536 kB)

Tento seminář doporučuji všem, kteří se zajímají o léčivé působení tvarů. Jde o umělecky zpracovávané tvary vycházející z forem živé přírody. Především z tvarů rostlinného světa. Oldřich Hozman