Živoucí tvorba

5-8-2006

8-5-2006

Společné modelování domu umožňuje nalezení shody mezi více lidmi, kteří se na návrhu projektu podílejí

Čtyřdenní seminář v Nové Vsi nad Popelku. Seminář byl zaměřen na rozvoj tvořivosti a prohloubení vnímání jemných vlastností krajiny. Účastníci si vyzkoušeli a rozvíjeli vlastní tvořivé schopnosti modelováním obytného prostředí s hlínou. Program semináře Živoucí tvorba nabízel studium znalostí z oborů feng shui, posvátné geometrie, energie krajiny a ekologické architektury. Vzhledem k zájmu a naplnění semináře předpokládám jeho opakování v květnu roku 2007. Pokud byste projevili zájem, můžete se předběžně přihlásit.

Tvořivost a uvolnění vlastní fantazie je rozvíjena v pohybových cvičeních. Na obrázku je ranní rozcvička před roubenkou v Nové Vsi.Na semináři se účastníci učili rozpoznávat sakrální místa v krajině svými pocity. Na obrázku je místo zastavení nad Novou Vsí.Společný závěrečný rituál na semináři