Architektura v rytmu přírody

Termín: 31.3.2007

Seminář na festivalu „Pražské brány“Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Název semináře byl:

Program semináře: Jak vnímat životní prostředí na duševně-duchovní, emocionální, vitální a fyzické úrovni. Praktická výuka jak navrhovat a utvářet stavby pro celistvé naplnění bytosti člověka. Sobota od 10 do 18 hodin. Cena za den 950,- Kč. Pořádá agentura Felicius. Více informací na: www.prazskebrany.cz.