Ekologické stavby

Termín: 1.4.2007

seminář na festivalu „Pražské brány“Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Název semináře:

Program semináře byl: Přírodní stavební materiály a konstrukce. Jak projektovat nízkoenergetické stavby v hlubší harmonii s naším okolím. Neděle od 10 do 18 hodin. Cena za den 950,- Kč. Pořádala agentura Felicius. Více informací na: www.prazskebrany.cz.