Cesta k celostnímu utváření prostředí

Článek pro časopis Zlatý řez, číslo 34/2011

Prohloubení pojmu trvalé udržitelnosti. Vývoj lidského vědomí v souvislosti s přírodou. Vnímání duchovního a duševního rozměru prostředí. Úroveň životních sil.

Člověk si plně uvědomuje, jak se mění životní prostředí. Od počátku rozvoje průmyslové revoluce přicházejí různé filosofické názory a teorie na zachování rovnováhy mezi lidskou činností a přírodou. Většina z nich je však orientována na vlastnosti fyzického světa chemických látek nebo omezování těžby nerostného bohatství. Koncept tzv. trvale udržitelného rozvoje nezohledňuje například estetické vlivy architektury na lidské zdraví nebo morální činy člověka. Sociálních otázek se dotýká jen okrajově. Ty názory a poznání, které prohlubují ekologii a etiku celostním způsoben nejsou tolik známé a rozšířené. V tomto příspěvku se jim věnuji. Celostním (holistickým) je míněn širší pohled na utváření prostředí než jenom pohled fyzicky měřitelný.