Cesta k živému a organickému utváření lidského prostředí

23-5-2015

Praha

Seminář o celostním pojetí architektuRy v Městské knihovně v Praze

Seminář akad. arch. Oldřicha Hozmana se bude věnovat historickým souvislostem mezi architekturou a vývojem lidského vědomí. Bude rozšířeným pohledem popisovat vývoj až do současnosti. Obsah semináře povede k prohlubujícímu chápání ekologie staveb dneška. A naznačí směry možného vývoje v oblasti organické architektury. Přednáška bude doplněna příklady realizovaných staveb a interiérů.

Půldenní seminář zahrnující obsah dvou předešlých přednášek rozšířený o praktická cvičení. Posluchači si vyzkouší modelovat drobné příklady organických tvarů.

Obsah: Historický vývoj sakrální architektury a dějinný vývoj lidského myšlení. Pojetí tvarů odpovídajícím vědomí člověka v historii lidstva. Charakter staveb pro zdravý vývoj současného člověka. Představeny budou domy z přírodních stavebních materiálů. Participativní projektovaní, význam účasti zadavatele na tvorbě koncepce i umělecké části staveb. Životní síly a zdravý rozvoj Já člověka dnešní doby. Základní principy Feng Shui v architektuře. Ukázány budou projekty a díla vznikla ze společné umělecké práce ve skupinách. Budete se moci seznámit s ekologickými stavebními materiály a postupy.

Po přednášce bude následovat hodinová procházka po centru historické Prahy. Navštívíme místa se vztahem k obsahu semináře. Večer bude od cca 19.30 h po procházce exkurze a beseda v restauraci Maitrea, (Týnská ulička 6, Praha 1).

Seminář se koná v sobotu 23.5.2015 od 13.15 do 18 hod v klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 200,- Kč. Informace: 257 532 908, 257 532 013, pokladna: 222 113 425, 222 113 377, rezervace: www.mlp.cz

Plakátek Městské knihovny ve formátu pdf (360 kB) je ke stažení zde.