Modelování organických tvarů

30-4-2015

3-5-2015

Praha

lektor: Oldřich Hozman

Zážitek z poznání tvořivé síly ve světě hmoty a tvarů

"Metamorfóza" – vývojová řada základních goetheanistických tvarů pro užité umění a organickou architekturu.

Seminář pro veřejnost, studenty architektonických škol a designu, učitele výtvarné výchovy a řemesel, umělecké terapeuty, studenty uměleckých a waldorfských škol, studenty eurytmie, a dalších zájemců. Seminář je založen na vnitřní cestě poznání a rozvíjení schopností vlastního školení. Během semináře budeme mít možnost v sobě odhalit za pomoci modelování s hlínou vnitřní smysl pro plasticitu a živé tvary. Po celou dobu našeho společného poznávání světa tvarů nás budou provázet čtyři základní principy modelování organických tvarů: plná koule, dutá koule, plocha a dvojitě točená plocha.

Během procesu se hlína pod našima tvořícíma rukama bude postupně proměňovat v jasnou, organicky pohyblivou hmotu. Budeme mít možnost prožít nejen tvořivou a dynamickou sílu hlíny, ale také její vzácnou proměnu umělcovou vůlí. Ta musí být patrná v celém sochařském díle. Právě modelováním oživí člověk svoji vnitřní pulzující sílu. Jeho život je obohacen a osvěžen rozhodností vůle k činům. Výsledkem této osobní vnitřní proměny je ušlechtilé umělecké dílo. Kurz poskytne základy pro další tvorbu a to i se dřevem nebo s kamenem. Na základě tohoto základního kurzu se budete moci zůčastnit seminářů řezbářství organických tvarů. Tento seminář se bude konat od 26.7. do 5.8. 2015 v Praze.

Cena semináře modelování je 2.800,-Kč. V kurzovném je zahrnuta cena 15 kg sochařské hlíny. Vzniklá díla si budou moci účastníci ponechat. Počet zájemců je z prostorových důvodů omezen na 20 účastníků. Společně s přihlášením prosíme o zaslání zálohy ve výši 500 Kč, která poslouží pro nákup sochařské hlíny, na účet číslo:
2700381165 / 2010. Přihlášky přijímáme do 20. dubna 2015. Cena semináře by neměla být překážkou v účasti. Pro účastníky s omezenými finančními prostředky je možno požádat o slevu u pořadatele kurzu.  Seminář je 30.4.2015 od 17 do 20 hodin, 1.5.2015 od 9 do 20h, 2.5.2015 od 9 do 20h a  3.5.2015 od 9 do 18h.

Místo konání: v prostorech Základní Waldorfské školy, Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov. Bližší informace a přihlášky: akad. arch. Oldřich Hozman, email: , tel.: 235311622, mob.: 603188966.

Ve škole je možno po předchozí domluvě přespat za 50 Kč/noc. Předpokládaná cena společných obědů je 120,- Kč/den.

Letáček ve formátu (pdf 233 kB) je ke stažení zde.