Človek a vplyv elementárnych bytostí a éterických síl v prírode na vývoj kultúry, architektúry a životného prostredia“

19-1-2016

Lipovany, Slovensko

Miesto konania: Lučenec, ul. Júliusa Szabóa č.1 (dom na rohu ul. Boženy Nemcovej a J. Szabóa)

Prednáška 2 hod. + 1 hod. priestor na diskusiu a otázky, začátek přednášky od 17 hodin

Hosť :  Akad. arch. Oldřich Hozman (Praha, Česká Republika), celostná architektúra

Viac tu: http://www.alohawai.sk/prednasky/terminy-a-miesta-prednasok/
Letáček ke stažení zde (pdf 566 kB)
Organizátor za společnost Alohawai: 0917 568734,
Vstupné: 7 EUR