Co je to kvalita prostředí

Jaká je dnešní představa lidí o bydlení? Do jaké míry bere člověk současnosti v úvahu stav civilizačního vývoje ve vztahu ke svému stylu života? Jak a podle čeho hodnotíme kvalitu obytného prostoru? Celistvé pochopení kvalit prostoru povede k postupnému posilování vědomí o péči bytosti Matky Země. Výsledkem bude nejenom vitální krajina, ale i zdraví lidé v ní.

V článku se dozvíte o duchovních, citových, vitálních a fyzických vlastnostech architektury.